CZ: První video ze série krátkých klipů, které pro vás máme připraveny. The Right Way je krátkým náhledem do toho, že máme každý v životě těžká rozodnutí a mnohdy nevíme, jak s nimi naložit. Vždy se ale můžeme nad celou věcí na chvilku pozastavit a vybrat si, jakým směrem se vydáme a jak se nad celou situací rozhodneme.

ENG: One of the first videos of a series including short clips that we have prepared for you. The Right Way is a brief insight into the fact that sometimes we all have hard decisions in lifes and we often do not know how to deal with them. But we can always stop for a moment and choose which direction we want to go, and how to decide in that specific situation.

 

CZ: Druhé video ze série krátkých klipů, pojednávající o krátkém náhledu do těžkosti některých rozhodnutí, která se v našich životech mnohdy objevují. It’s Your Choice se soustředí na nezávislost a svobodu toho, že si každý znás může libovolně a dobrovolně vybrat cestu, kterou chce v životě kráčet. Je třeba si zvolit.

ENG: The second video of a series including short clips, dealing a brief insight into the difficulties of some of our decisions in our lives, that often appear. It’s Your Choice focuses on the independence and freedom of choosing the path we want to follow in our life. The only thing you need to do, is to choose.